solidaritasno@gmail.com, info@solidaritas.eu    Mobil:0908 430 869 Solidaritas - Zariadenie pre seniorov - Šaľa

O nás

V príjemnom prostredí na jeseň života

Našim zámerom je, aby sme klientom vedeli zabezpečiť príjemný a bezpečný domov 24 hodín denne a 365 dní v roku v jedno a dvojlôžkových izbách. Zariadenie zabezpečí stálu opateru a starostlivosť svojim klientom.

about us

Stravovanie zabezpečujeme v súlade s požiadavkami správnej výživy so stanovenými stravovacími jednotkami s možnosťou diétneho stravovania. To znamená kompletné stravovanie 5x denne, a aj druhú večeru pre diabetikov.

Naším hlavným cieľom je zmysluplne, ohľadom na vek, postihnutie a potreby obyvateľov napĺňať a organizovať ich voľný čas kultúrnym programom, prechádzkami, kreatívnymi aktivitami. Veľmi dôležitou súčasťou zariadenia sú opatrovateľky, ktoré majú za úlohu poskytovanie pomoci v aktivitách denného života, pomoc pri hygiene, pri obliekaní, vyzliekaní, pri presune na lôžko a aj pomoc pri stravovaní. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená prostredníctvom zdravotnej sestry a obvodného lekára.

Nakoľko sa budova nachádza v tesnej blízkosti rôznych špecializovaných ambulancii, klienti nie sú odkázaní cestovať kvôli rôznym vyšetreniam, skoro všetko od röntgenu až po očné vyšetrenie sa dá riešiť v nemocničnom areáli.
Pre tých, ktorí radi trávia čas vonku na vzduchu, a aj pre návštevy a prechádzky je výborným miestom veľký park, v ktorom sa budova nachádza. Podľa väčšiny Šaľanov práve nemocničný park jeden z najkrajších miest v meste. Niekoľko sto metrov od budovy sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej, kaštieľ, v ktorom sídli štátny archív a ozaj len zopár krokov od budovy nájdeme dom ľudového bývania. Budova sa teda nachádza nielen v srdci mesta, ale aj v príjemnom kľudnom prostredí.
Solidaritas srdečne očakáva záujemcov, ktorí chcú dobre zaslúžené dôchodcovské roky stráviť v milom, láskyplnom prostredí. Sú vítaní aj tí, ktorí túžia po spoločnosti a nechcú stráviť jeseň života osamote.
Starostlivosť o klientov zabezpečuje nepretržite službukonajúci odborný personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta.
Náš tím tvorí riaditeľka, sociálna pracovníčka, zdravotné sestry, zdravotnícky asistenti, fyzioterapeut, opatrovateľský personál, upratovačky.